search
menu menu_open

Rządowa propozycja zmian w kodeksie pracy do poprawy

6 lutego 2023

Rządowa propozycja zmian w kodeksie pracy do poprawy

Partnerzy społeczni oczekują, że doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące m.in. szkoleń.

Szansę na wniesienie poprawek posłowie otrzymają już na poniedziałkowym posiedzeniu komisji polityki społecznej i rodziny, podczas którego będą pracować właśnie nad projektem nowelizacji kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw.

—————

– W praktyce trudno będzie bowiem sprawdzić, czy zachodzi konieczność zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia przez pracownika – argumentuje

prof. Grażyna Spytek-Bandurska z Federacji Przedsiębiorców Polskich

.

Więcej:

https://www.rp.pl/prawo-pracy/art37904451-rzadowe-zmiany-w-kodeksie-pracy-do-poprawy-problemy-ze-szkoleniami-oraz-urlopami

Źródło: Rzeczpospolita