search
menu menu_open

Nowe przepisy wprowadzą dodatkowe i dłuższe urlopy

14 lutego 2023

Nowe przepisy wprowadzą dodatkowe i dłuższe urlopy

Rozwiązania ułatwiające życie pracującym rodzicom obciążą szefów firm. Na co powinni się przygotować?

Nowelizacja Kodeksu pracy wdrażająca do polskiego porządku prawnego dwie unijne dyrektywy będzie w najbliższym czasie rozpatrywana przez Senat.

—————

Przedstawiciele

Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP)

zwracają uwagę, że w tym czasie podwładny zachowa prawo do połowy wynagrodzenia. A to — jak podkreślają — dodatkowo obciąży pracodawców.

Więcej:

https://www.pb.pl/nowe-przepisy-wprowadza-dodatkowe-i-dluzsze-urlopy-1177448

Źródło: Puls Biznesu