search
menu menu_open

FPP otwiera biuro w Brukseli

3 marca 2023

Proaktywna działalność legislacyjna na poziomie europejskimFederacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) otworzyła swoje biuro w Brukseli, a jego szefem został Mariusz Korzeb – ekspert ds. gospodarczych i podatkowych. Dzięki stałej obecności w Brukseli FPP będzie proaktywnie działać w zakresie legislacji unijnej. Biuro w Brukseli pozwoli lepiej identyfikować wyzwania i zagrożenia dla polskich firm płynące ze strony propozycji legislacyjnych, a także brać proaktywny udział w licznych debatach, konferencjach i innego rodzaju wydarzeniach odbywających się z udziałem europejskich decydentów oraz interesariuszy. To także szansa na nawiązywanie międzynarodowych koalicji i porozumień, tworzenie nowych szans i możliwości rozwoju dla członków FPP.

 


„Dzięki stałej obecności w Brukseli będziemy mieli lepszy dostęp do unijnego procesu legislacyjnego i decydentów. Pozwoli to nam szybciej reagować na inicjatywy UE i lepiej realizować interesy naszych firm i organizacji członkowskich. Przedstawicielstwo w Brukseli to kolejny etap, nasz kamień milowy, aby zbudować silną organizację – której głos będzie słyszalny nie tylko w kraju, ale również na poziomie UE. Nowe otwarcie w Brukseli to logiczna konsekwencja działań podejmowanych przez FPP w kraju, gdzie wspólnie z partnerami dokonujemy konsolidacji biznesu. Chcemy sprawić, by głos polskich przedsiębiorców był słyszalny w skali międzynarodowej, by miał wpływ na europejską debatę o gospodarce, o jej przyszłości, o wyzwaniach przed którymi stoimy i sposobach radzenia sobie z zagrożeniami”

– podkreśla

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP)

.


„Dużo się dzieje w regulacjach na poziomie UE. Aktualnie trwają prace nad projektem dyrektywy o pracy platformowej czy jawności wynagrodzeń, a także w szeroko rozumianym obszarze energetycznym. FPP będzie w centrum tych wydarzeń i zamierza mieć wpływ na kształt regulacji prawnych, które będą wdrażane do krajowego porządku prawnego. Nasze biuro będzie działać w Brukseli bardzo aktywnie – planujemy liczne inicjatywy i realne przedsięwzięcia z korzyścią dla polskich przedsiębiorców. W najbliższym czasie przedstawimy naszą agendę na 2023 rok”

– dodaje

Mariusz Korzeb, szef brukselskiego biura Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP)

.