search
menu menu_open

Demograficzny meteoryt zagraża kasie państwa

6 marca 2023

Demograficzny meteoryt zagraża kasie państwa

Starzenie się polskiego społeczeństwa może zdemolować finanse publiczne, prowadząc do nieograniczonego wzrostu długu publicznego. Przeciwdziałać temu trzeba już teraz.

Leci na nas meteoryt kryzysu demograficznego – tak Sławomir Dudek, prezes Instytutu Finansów Publicznych, skomentował najnowsze analizy OECD przedstawione w przeglądzie polskiej gospodarki w 2023 r.

—————

Który z tych scenariuszy jest najbardziej prawdopodobny? – Każdy jest możliwy, zależy, jakie działania podejmiemy – komentuje

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorstw Polskich

.

Więcej:

https://www.rp.pl/gospodarka/art38070931-demograficzny-meteoryt-gna-w-kierunku-polski

Źródło: Rzeczpospolita