search
menu menu_open

Minister Moskwa uczestniczyła w posiedzeniu Komitetu Energii i Środowiska FPP

13 kwietnia 2023

12 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Komitetu Energii i Środowiska FPP z udziałem Pani Anny Moskwy, Minister Klimatu i Środowiska. W trakcie spotkania omówiono krótkoterminowe postulaty przedsiębiorców, które są możliwe do realizacji jeszcze w trakcie bieżącej kadencji, a także zasygnalizowano obszary wymagające działań w dłuższym horyzoncie czasowym.

W pierwszej grupie znalazły się m.in.: konkurencyjność przemysłu w obliczu relatywnie wyższych cen energii, niż w państwach regionu; kontynuacja wsparcia sektorów energochłonnych w kolejnych latach, zgodnie z unijnymi wytycznymi; wartość dodana dla państwa, gospodarki oraz środowiska płynąca z rządowego projektu wprowadzającego system kaucyjny – projekt czeka na przyjęcie przez Radę Ministrów.

Druga grupa postulatów dotyczyła kompleksowych ułatwień dla rozwoju mocy wytwórczych z OZE oraz przyłączeń do sieci – a także nakładów inwestycyjnych niezbędnych dla rozwoju sieci dystrybucyjnych oraz przesyłowych, usprawnienia procesu wydawania decyzji środowiskowych, wsparcia regulacyjnego i finansowego dla CCS i CCU.

Pani Minister Anna Moskwa zaprosiła przedstawicieli Federacji Przedsiębiorców Polskich do siedziby resortu klimatu i środowiska na spotkanie w maju, aby kontynuować dialog z przedsiębiorcami.