search
menu menu_open

Prawo dla firm ma się zmieniać tylko dwa razy w roku

17 kwietnia 2023

Szybsze wejście na rynek, mniej papierów i mniej pieczątek – to ułatwienia, które czekają przedsiębiorców.

—————

Propozycję tę radca prawny Grzegorz Lang, dyrektor ds. prawnych w Federacji Przedsiębiorców Polskich, określa jako wymagającą „wszechstronnego namysłu”. – Wydaje się, że małoletnich należałoby raczej chronić przed zaciąganiem zobowiązań, niż im to ułatwiać – wskazuje.

Źródło: Rzeczpospolita