search
menu menu_open

Spotkanie członków FPP z kierownictwem Ministerstwa Klimatu i Środowiska

15 maja 2023

Członkowie Federacji Przedsiębiorców Polskich spotkali się 12 maja br. z kierownictwem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, kontynuując dialog na temat postulatów biznesu podniesionych przez FPP. Spotkanie miało miejsce w siedzibie resortu, a ze strony rządowej udział w nim wzięli wiceministrowie Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Jacek Ozdoba oraz Piotr Dziadzio – Główny Geolog Kraju. Wiceministrom towarzyszyli dyrektorzy oraz zastępcy dyrektorów szeregu departamentów w MKiŚ, m.in. Gospodarki Odpadami, Elektroenergetyki i Gazu, Odnawialnych Źródeł Energii, Ciepłownictwa, Instrumentów Środowiskowych.

Tak liczna obecność przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska wynikała z bogatej agendy spotkania, przez którą udało się w całości przejść, poruszając wszystkie istotne zagadnienia. Wśród poruszonych tematów znalazły się m.in. wsparcie sektorów energochłonnych w ramach tymczasowych ram kryzysowych oraz wdrożenie systemu kaucyjnego. W przypadku pierwszego z tych zagadnień do prekonsultacji skierowany został projekt programu rządowego.

Rozmowy z resortem będą kontynuowane pod koniec czerwca, kiedy odbędzie się kolejne spotkanie z kierownictwem Ministerstwa Klimatu i Środowiska.