search
menu menu_open

Spotkanie z KAS w Śląskiej FPP

23 maja 2023

W Katowicach Śląska Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Grupa Amber przy współpracy z Krajową Administracją Skarbową i  Krajową Izbą Doradców Podatkowych zorganizowały spotkanie pt. „Niskie podatki”. 

Business Point to cykl spotkań dla przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, jednostek centralnych oraz organizacji pozarządowych zrzeszonych w Śląskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich, współpracujących z Grupą Amber lub jej organizacjami zależnymi. Celem jest stałe wsparcie w procesie transformacji i wdrażaniu nowych regulacji prawnych.

Wśród prelegentów wydarzenia znaleźli się przedstawiciele administracji publicznej, partnerzy społeczni reprezentujący pracodawców i pracowników, eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady Regionów Federacji Przedsiębiorców Polskich, Prezes Grupy Amber Pan Michał Gawroński. Następnie gości przywitali przedstawiciele Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych:

  • Pan Arkadiusz Pączka – Wiceprzewodniczący FPP,
  • Pani Wioletta Żukowska – Czaplicka – Ekspert ds. społeczno-gospodarczych FPP,
  • Pan Łukasz Kozłowski – Główny ekonomista FPP,
  • dr Mariusz Cieśla – Przewodniczący Zarządu Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej w trakcie dwóch paneli omówili następujące zagadnienia:

  1. Krajowy System e-Faktur (KSeF) – Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Pan Jarosław Szczepański,
  2. CIT Estoński – z uwzględnieniem zmian w przepisach obowiązujących od 1 stycznia 2023r. – Kierownik Pierwszego Działu Podatków Dochodowych Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Pani Bożena Ruda,
  3. Grupy VAT – przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w tym zakresie oraz wybrane aspekty praktyczne – Naczelnik Wydziału Podatku od Towarów i Usług Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Pani Anna Walter,
  4. Najważniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzone w 2022r. – uwzględnienie zmian dotyczących osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – Kierownik Drugiego Działu Podatków Dochodowych, Majątkowych i Sektorowych Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Pani Anna Parkitny

Wydarzenie było również okazją do uroczystego podpisania porozumienia współpracy pomiędzy Śląską Federacją Przedsiębiorców Polskich, a Śląskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Wydarzenie było również okazją do uroczystego podpisania porozumienia współpracy pomiędzy Śląską Federacją Przedsiębiorców Polskich, a Śląskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Widząc potrzebę zbliżania do siebie środowiska przedsiębiorców oraz organów administracji publicznej,  Przewodniczący Rady Regionów Federacji Przedsiębiorców Polskich, Pan Michał Gawroński oraz Przewodniczący Zarządu Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych Pan dr Mariusz Cieśla, zadeklarowali realizację wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i naukowych, w tym konferencji i spotkań, a także podnoszenie wiedzy z zakresu prawa podatkowego wśród przedsiębiorców.

Spotkanie zakończyło się żywą dyskusją z udziałem uczestników spotkania oraz Krajową Administrację Skarbową.