search
menu menu_open

Firmy zmuszane do prób polubownego rozwiązania sporu

6 czerwca 2023

Przedsiębiorcy nie chcą być kierowani na obowiązkową mediację. Ich zdaniem będzie się to wiązało z dodatkowymi kosztami i wydłużało rozstrzyganie spraw.

—————

– Przepisy już od lat umożliwiają mediacje stron sporów cywilnych. Jest to zresztą słuszne, że państwo uznaje swoim majestatem polubowne porozumienie stron sporów cywilnych  (…) Przymuszanie do mediacji sprawia wrażenie, jakby państwo wręcz uciekało od sprawowania wymiaru sprawiedliwości – stwierdza Grzegorz Lang, dyrektor ds. prawnych z Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna