search
menu menu_open

Duży wzrost najniższych wynagrodzeń w 2024 r.

14 czerwca 2023

Od 1 stycznia przyszłego roku minimalna płaca za pracę wyniesie 4242 zł, a od lipca 4300 zł.

—————

– Zaproponowana przez rząd płaca minimalna została wyliczona na podstawie kryteriów ustawowych. Nie można było zaproponować niższej – mówi Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Źródło: Rzeczpospolita