search
menu menu_open

W górę płaca i inne świadczenia

29 czerwca 2023

Już od 1 lipca pod raz drugi w tym roku wzrośnie najniższa pensja dla pracowników oraz minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców.

—————

„Wzrost płacy minimalnej od 1 lipca br. ma znacznie mniejszą skalę niż podwyżka, która nastąpiła wraz z początkiem roku (…) Biorąc pod uwagę, że w praktyce decydenci rozkładają wzrost płacy minimalnej w taki sposób, że główna podwyżka następuje od 1 stycznia, należy zastanowić się nad celowością utrzymania przepisów obligujących do dwukrotnej podwyżki płacy minimalnej w roku przy prognozowanej inflacji większej niż 5 proc. – Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna