search
menu menu_open

Niepewna przyszłość reformy rynku pracy

6 lipca 2023

Projekt ustawy o aktywności zawodowej utknął na etapie uzgodnień w Radzie Ministrów. Maleją więc szanse, że Sejm zdąży go uchwalić przed końcem kadencji.

—————

Również Wioletta Żukowska z Federacji Przedsiębiorców Polskich podkreśla, że ustawa reformująca instytucje rynku pracy zawiera zmiany idące w dobrym kierunku, a wiele uwag zgłaszanych do niej przez partnerów społecznych zostało przez resort uwzględnionych.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna