search
menu menu_open

Rządowa podwyżka płacy o 700 zł

10 lipca 2023

Polska płaca minimalna będzie najwyższa w porównaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w Unii Europejskiej w przyszłym roku.

– Propozycja rządu jest ukształtowana na najniższym, dopuszczanym przez algorytm określony w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, poziomie (…) zmiana płacy minimalnej o 58 zł od 1 lipca nie będzie miała istotnego wymiaru finansowego, jednak będzie dużym obciążeniem organizacyjnym i będzie wymuszała np. ponowną zmianę kontraktów w ramach zamówień publicznych w związku z zaistnieniem przesłanki do waloryzacji kontraktu – tłumaczy Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Źródło: Rzeczpospolita