search
menu menu_open

Negocjacje płacowe zakończyły się fiaskiem

12 lipca 2023

Partnerzy Rady Dialogu Społecznego nie wypracowali wspólnego stanowiska w kwestii wysokości płacy minimalnej na 2024 rok, podwyżek w budżetówce i waloryzacji świadczeń.

—————

Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich dodaje: – Liczymy na to, że pierwotna propozycja zostanie utrzymana. Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, jak będzie.

Źródło: Rzeczpospolita