search
menu menu_open

Wyższa składka zdrowotna? Tak, ale…

14 lipca 2023

Przez szereg lat w mediach ekonomicznych, a także z ust niektórych polityków padały słowa, że Polacy nie chcą podwyższenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.

—————

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Federacji Przedsiębiorców Polskich przez SW Research metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowych SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 1026 ankiet na reprezentatywnej grupie mieszkańców Polski obu płci w dniach 14-26 czerwca.

Źródło: Pap.pl