search
menu menu_open

Inwestycje strategiczne w przetargach z wolnej ręki

20 lipca 2023

Senat zajmie się nowelizacją ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku. Przy strategicznych inwestycjach rząd chce m.in. zlikwidować konsultacje społeczne i wprowadzić zamówienia z wolnej ręki.

—————

– Nowelizacja wprowadza m.in. regulacje, które wpłyną na rynek wykonawców prac budowlanych: zwalnia skarb państwa z obowiązku ustanawiania gwarancji zapłaty na rzecz wykonawców robót, przeciwko czemu zaprotestowały dotychczas dwie organizacje: Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej (PRP) i Federacja Przedsiębiorców Polskich, a także wprowadza zamówienia z wolnej ręki dla inwestycji drogowo-obronnych.

Źródło: Puls Biznesu