search
menu menu_open

Inauguracja Forum Zrównoważonej Energii

6 października 2023

Podczas II edycji Kongresu Federacji Przedsiębiorców Polskich „Dialog o gospodarce”, która odbyła się 25 września br. w Warszawie, obok kilkunastu debat plenarnych i tematycznych, została zainaugurowana działalność Forum Zrównoważonej Energii (SEF).

SEF jest platformą, która łączy instytucje z Polski, Austrii i innych krajów w celu wspólnego promowania innowacyjnych inicjatyw z dziedziny zielonych technologii i zrównoważonej energii. Nasza inicjatywa ma na celu scalenie świata nauki i biznesu, umożliwiając międzynarodową współpracę oraz nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi. Głównym celem SEF jest wspieranie rozwoju nowych technologii związanych z zrównoważoną energią i elektromobilnością, w dążeniu do przyspieszenia procesów ekologicznej transformacji. Wśród planowanych działań Forum znajdują się m.in.:

  1. Organizowanie międzynarodowych konferencji, na których studenci, eksperci i decydenci z różnych krajów spotykają się, aby wymieniać wiedzę i rozważać kwestie związane z ochroną środowiska.
  2. Prowadzenie edukacyjnych inicjatyw i kampanii informacyjnych, które mają na celu inspirowanie społeczeństwa do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska, wspierania walki z zmianami klimatu poprzez promowanie zrównoważonej energii i ekologicznych technologii.
  3. Promowanie elektromobilności i wspieranie zrównoważonej mobilności w celu redukcji emisji z pojazdów.
  4. Budowanie partnerstw i nawiązywanie kontaktów, aby skutecznie działać na rzecz zrównoważonej przyszłości poprzez współpracę z innymi organizacjami i instytucjami.
  5. Wsparcie dla studentów poprzez stypendia i praktyki.

List intencyjny w sprawie powołania SEF podpisali przedstawiciele strony austriackiej: Manfred Kainz w imieniu Izby Gospodarczej Styrii i Jost Bernasch w imieniu Politechniki w Graz oraz przedstawiciele strony polskiej: Marek Kowalski w imieniu Federacji Przedsiębiorców Polskich i Magdalena Ostasz w imieniu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.