search
menu menu_open

Raport Obywatelskiego Forum Legislacji z prac IX kadencji Sejmu

10 października 2023

Obywatelskie Forum Legislacji, działające przy Fundacji im. Stefana Batorego, przedstawiło raport podsumowujący pracę Sejmu IX kadencji pt. Polski BezŁad Legislacyjny.

Raport zawiera najważniejsze dane statystyczne na temat rządowego i parlamentarnego procesu legislacyjnego w IX kadencji Sejmu i Senatu oraz analizę największych problemów w stanowieniu prawa w tym okresie. Współautorzy poszczególnych części raportu zwrócili uwagę na główne niedostatki oraz problemy procesu stanowienia prawa, a na końcu materiału przedstawiają szczegółowe rekomendacje, wdrożenie których pozwoliłoby na poprawę jakości legislacji.

Zespół autorów współtworzących raport to czworo członków Obywatelskiego Forum Legislacji: p. Grażyna Kopińska, dr Maciej Berek, Piotr Frączak oraz Krzysztof Izdebski, a także Piotr Wołejko – ekspert ds. społeczno-gospodarczych Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem.