search
menu menu_open

Biznes chce nowej strategii wodnej dla Europy

12 października 2023

Z inicjatywy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) banki rozwoju w UE wspólnie przygotują
instrumenty finansowania inwestycji wodnych w ramach unijnego Niebieskiego Ładu. Plan został
ogłoszony w Parlamencie Europejskim, 10 października br. podczas konferencji poświęconej nowym sposobom
walki z kryzysem wodnym w Europie. Wśród uczestników znaleźli się Pietro de Lotto –
Przewodniczący Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle CCMI, Oliver Loebel – Sekretarz
Generalny EurEau, Beata Daszyńska-Muzyczka – Prezes BGK oraz Tomasz Wojtczak – Prezes Amiblu
Polska.

Inicjatorem spotkania była Federacja Przedsiębiorców Polskich, reprezentująca firmy i organizacje
branżowe z kraju o jednych z najmniejszych zasobów wodnych w Europie. Wzięli w nim udział
przedstawiciele Komisji Europejskiej, szefowie europejskich organizacji sektora wodnego,
międzynarodowych przedsiębiorstw, Komisji Konsultacyjnej EKES-u ds. Transformacji Przemysłowej,
eurodeputowani oraz przedstawiciele banków rozwoju z różnych krajów UE, na czele z Europejskim
Bankiem Inwestycyjnym.

Konferencja została zorganizowana na dwa tygodnie przed oficjalnym ogłoszeniem przez Europejski
Komitet Ekonomiczno-Społeczny zaleceń dotyczących pilnej reformy gospodarki wodnej w UE oraz
wezwaniem KE do wdrożenia w UE tzw. niebieskiego ładu. Podczas spotkania omówiono możliwości
finansowania inwestycji mających na celu przeciwdziałanie kryzysowi wodnemu. Według szacunków
Europejskiej Agencji Środowiska EEA, tylko w 2019 r. niedobór wody dotknął ponad 29% powierzchni
UE. Jest to wyzwanie nie tylko dla krajów na południu, ale także na północy (nawet Belgia jest
narażona). Sytuację pogarszają problemy, w tym przestarzała infrastruktura, która powoduje ogromne
wycieki w sieciach, zwłaszcza we Włoszech, Rumunii i Bułgarii.

Otwierająca konferencję Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK, wspomniała, że polski bank rozwoju
wspiera rozwój przemysłu wodnego i nowych technologii. Jej zdaniem jest on bardzo rozwojową
branżą, wartą obecnie tylko w samej Polsce 4,6 mld euro. Jednocześnie stanowi ważny sektor dla
rozwoju gospodarczego kraju.

Podczas debaty głos zabrał również Pietro De Lotto, przewodniczący Komisji ds. Przekształceń
Przemysłu CCMI w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. – Potrzebujemy pozytywnego
strategicznego podejścia europejskiego, oddziałującego na świadomość i umożliwiającego stosowanie
technologii oszczędzania wody i działań wodoodpornych na każdym poziomie i w każdym sektorze
stwierdził.

Karine Measson, szefowa działu gospodarki wodnej w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI),
zapowiedziała, że EBI będzie inwestował pieniądze w sprawiedliwą transformację, a zwłaszcza w sektor
wodny. – Bank będzie wspierał zapewnienie ludziom dostępu do wody. To dla nas naprawdę ważne –
powiedziała.

Na potrzebę rozwoju UE jako całości zwróciła z kolei uwagę Florika Fink-Hooijer, dyrektor generalna
Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska w Komisji Europejskiej. – UE musi pozostać konkurencyjna. Ponadto
musimy przygotować dokumenty i dane, które pokażą gdzie w Europie jest problem z wodą i jakich
obszarów dotyczy – dodała.

Podczas dyskusji w PE podkreślano potrzebę zmiany obecnego podejścia UE do zarządzania zasobami
wodnymi i możliwości, jakie stwarza Niebieski Ład. Zwracono uwagę na rozproszenie i nieskuteczność
przepisów, które nie odzwierciedlają obecnej sytuacji niedoboru wody, dotykającej już jedną trzecią
obszaru UE. Eksperci argumentowali, że samo wytwarzanie energii, elektroliza wodoru, chłodzenie
elektrowni jądrowych i wychwytywanie dwutlenku węgla będą wymagały 58 miliardów metrów
sześciennych wody rocznie do 2050 roku – prawie dwukrotnie więcej niż obecne zużycie wody pitnej w
Europie.

Cieszymy się, że polityka wodna jest prowadzona na wysokim szczeblu, a społeczeństwo dostrzega
zmiany i jest coraz bardziej świadome wagi problemu. Zmiany w zachowaniach konsumentów,
dywersyfikacja źródeł wody, magazynowanie wody i inwestycje w infrastrukturę w celu ograniczenia
wycieków będą bardzo ważne – powiedział Oliver Loebel, Sekretarz Generalny EurEau.
Na potrzebę dużych inwestycji w gospodarkę wodną: infrastrukturę wodno-ściekową, technologie
wodooszczędne czy obieg zamknięty wskazywali m.in. europosłowie Magdalena Adamowicz i Jan
Olbrycht (oboje EPL), a także Tomasz Wojtczak, prezes Amiblu Poland, który również podkreślał
konieczność uwzględniania kwestii środowiskowych w zamówieniach na inwestycje wodne.

EU Blue Deal to szansa na stworzenie jednej kompleksowej strategii i realnego rozwiązania problemu
niedoboru wody w Europie. Mamy nadzieję, że dzięki temu spotkaniu zrobiliśmy kolejny krok w kierunku
jego rozwiązania. Bez inwestycji problem będzie narastał, a rywalizacja o wodę stanie się źródłem coraz
ostrzejszych sporów w UE – podsumował spotkanie Marek Kowalski, przewodniczący Federacji
Przedsiębiorców Polskich.

Przed konferencją poświęconą rozwiązaniom problemu wody w Europie, w parku nieopodal
Parlamentu stanął wielki baner z grafiką przedstawiającą wizję budynku w rzeczywistości pustynnego
kontynentu. Tuż obok rozdawano przechodniom butelki z wodą po 400 euro za sztukę – tyle może
kosztować życiodajny płyn za kilkadziesiąt lat, jeśli UE nie podejmie dziś drastycznych reform mających
na celu zmianę gospodarki wodnej.

Nagranie z konferencji jest dostępne pod poniższym linkiem:

https://www.politico.eu/event/politico-lives-spotlight-solving-europes-water-problem/