search
menu menu_open

Prokuratoria Generalna: Waloryzacja wynagrodzenia w zamówieniach publicznych – konieczność w obliczu wzrostu cen

20 października 2023

Prokuratoria Generalna rozumie waloryzację wynagrodzenia w zamówieniach publicznych jako urealnienie wynagrodzenia wykonawcy z uwagi na wzrost cen materiałów lub innych kosztów niezbędnych do realizacji umowy, który skutkuje powstaniem znacznej nierównowagi ekonomicznej stron umowy.

Źródło: Managerplus.pl