search
menu menu_open

Waloryzacja zamówień publicznych: popierana przez UZP i PG

2 listopada 2023

Waloryzacja zamówień publicznych jest korzystna dla wykonawców i zamawiających. Dla wykonawców waloryzacja to jedyny ratunek przez stratami w długoterminowych umowach na rzecz instytucji państwowych i samorządowych.

Źródło: Ceo.com.pl