search
menu menu_open

FPP realizuje projekt dofinansowany z FE „Barometr aktywności zawodowej pracowników 50+ w obliczu pandemii wywołanej wirusem COVID-19”

4 listopada 2023

Federacja Przedsiębiorców Polskich realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. Barometr aktywności zawodowej pracowników 50+ w obliczu pandemii wywołanej wirusem COVID-19.

W ramach projektu realizowane są badania na 1500 respondentach, dotyczące sytuacji pracowników 50+ i opracowywane rekomendacje, które przyczynią się do dobrych zmian w polityce zatrudnienia.

Celem projektu jest zbadanie oczekiwań pracodawców w kontekście zatrudnienia starszej kadry oraz potrzeb pracowników 50+ wobec zmian na rynku pracy wywołanych pandemią COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 435 530,00 zł  ( 97%)

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19