search
menu menu_open

Komitet ds. Ochrony Zdrowia FPP: 8 postulatów do klubów parlamentarnych

15 listopada 2023

 

Komitet ds. Ochrony Zdrowia FPP: 8 postulatów do klubów parlamentarnych

Komitet ds. Ochrony Zdrowia Federacji Przedsiębiorców Polskich zwrócił się do szefów klubów parlamentarnych o podjęcie działań umożliwiających rzetelne projektowanie oraz monitorowanie polityk publicznych w systemie ochrony zdrowia. Powołanie centralnego ośrodka analitycznego, reforma systemu finansowania ochrony zdrowia ze środków publicznych oraz pomiar nierówności w zdrowiu – to niektóre spośród ośmiu postulatów przedsiębiorców.

13 listopada br. odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji oraz Senatu XI kadencji. W nowym Parlamencie znaleźli się przedstawiciele sześciu klubów parlamentarnych, które wybrały swoje władze. Federacja Przedsiębiorców Polskich zwróciła się do ich przewodniczących z postulatami, które powinny łączyć wszystkie środowiska polityczne. Przedsiębiorcy zwrócili uwagę, że możliwość spełnienia potrzeb zdrowotnych obywateli stało się w ostatnich latach twardym ograniczeniem rozwojowym dla polskiej gospodarki. Ich zdaniem, bez reformy w zakresie zdrowia publicznego, zapewnienia odpowiedniej dostępności oraz jakości świadczeń zapewnienie odpowiedniej podaży na rynku pracy będzie po prostu niemożliwe.

Rola Sejmu i Senatu w nowej kadencji będzie znacząco większa niż w ostatnich latach. Jestem głęboko przekonany, że nasze postulaty łączą wszystkich uczestników debaty parlamentarnej. Naszym celem jest wdrożenie mechanizmów precyzyjnego projektowania oraz egzekucji polityk publicznych w ochronie zdrowia – mówi Arkadiusz Pączka, Wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

W swoich wystąpieniu FPP zaapelowało o realizację ośmiu postulatów, w tym powołanie centralnego ośrodka analitycznego danych dotyczących zdrowia publicznego oraz projektowania polityk, reformę systemu finansowania ochrony zdrowia ze środków publicznych, opierająca się o cofnięcie zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o zawodzie lekarza, wprowadzenie mechanizmów pomiaru nierówności w zdrowiu, wzmocnienie instytucji odpowiadających za kreowanie oraz egzekucję polityk publicznych w ochronie zdrowia poprzez podniesienie liczby etatów oraz wynagrodzeń pracowników poniżej szczebla kierowniczego, wykorzystanie funkcji kontrolnej Sejmu w celu zapewnienia przejrzystości działania instytucji publicznych odpowiedzialnych za kreowanie systemu ochrony zdrowia, zapewnienie szczególnej roli dla ciał dialogu społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem Rady Dialogu Społecznego oraz Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, skuteczną egzekucję standardów rzetelnego i przejrzystego stanowienia prawa na etapie parlamentarnym, umożliwiających udział strony społecznej w tym procesie.