search
menu menu_open

Marek Kowalski: Zadanie dla rządu – uporządkować bałagan prawny i podatkowy

16 stycznia 2024

To nie jest dobry czas na podejmowanie trudnych decyzji, a bez wątpienia żeby uporządkować bałagan prawny i podatkowy takie decyzje będą konieczne.

Mam pełną świadomość w jak trudnej sytuacji znalazł się Premier Tusk. Z jednej strony poprzedni rząd zostawił szereg pułapek w znaczącym stopniu utrudniających przejęcie pełnej odpowiedzialności za państwo i w pierwszej kolejności nowy rząd musi te sprawy uporządkować.  Z drugiej strony, w skład nowego rządu weszła koalicja sześciu partii, z których każda ma swoje oczekiwania nie tylko programowe ale również te dotyczące obsady ministerstw. Jest to szczególnie trudny temat, ponieważ w pierwszych tygodniach wpłynie bardzo dużo postulatów i propozycji ze strony związków zawodowych, pracodawców, NGO-sów i wielu innych. Jeśli na poziomie ministrów i wiceministrów zabraknie fachowców, którzy będą potrafili je zweryfikować to będzie to niosło z sobą takie problemy jak np. fatalnie przygotowany „Polski ład” za rządów PiS i pierwsza wpadka dotycząca ustawy wiatrakowej już w obecnym rządzie.

Rząd i my wszyscy ma przed sobą bardzo trudny okres. Przypominam, że przynajmniej do czerwca 2024 będziemy znajdowali się w permanentnej kampanii wyborczej, najpierw do samorządu, a następnie do parlamentu europejskiego. To nie jest dobry czas na podejmowanie trudnych decyzji, a bez wątpienia żeby uporządkować bałagan prawny i podatkowy takie decyzje będą konieczne.

Gdybym mógł podzielić pierwsze 100 dni na swego rodzaju okresy to w pierwszej kolejności podjął bym reformy “odwracające polski ład”. W ocenie zarówno przedsiębiorców jak i wielu ekonomistów wpłynął on negatywnie na prowadzenie działalności gospodarczej, jak i nie przyniósł oczekiwanych wpływów do budżetu państwa.

Wśród reform, które powinny zostać przeprowadzone w ciągu pierwszych 60 dni wymieniłbym zmiany w ustawie zamówienia publiczne, kontynuację reformy systemowej ZUS, którą rząd PO rozpatrywał w swojej poprzedniej kadencji, przywrócenie ryczałtowej składki zdrowotnej i przywrócenie dialogu społecznego.

Jeśli chodzi o zamówienia publiczne, to jeśli nie zreformujemy przepisów dotyczących gwarancji należytego wykonania zamówienia i nie przyspieszymy procesów waloryzacyjnych, a przede wszystkim samego wyłaniania wykonawców to nie będziemy w stanie efektywnie wykorzystać wszystkich środków z KPO, ponieważ polskie firmy już dzisiaj są na granicy możliwości limitów ubezpieczeniowych. Jeśli nie dokonamy tych zmian to polskich wykonawców zastąpią firmy z Chin, Korei, Turcji.

Ważnym elementem polityki państwa powinno być też kreowanie rozwiązań podatkowych sprzyjających prowadzeniu uczciwej konkurencji w sektorze usług. Na pochwałę zasługuje w tym miejscu minister Krzysztof Hetman, który we współpracy ze związkami pracodawców przystąpił do pisania ustawy deregulacyjnej.

Niebieski Ład UE

Federacja Przedsiębiorców Polskich kilka miesięcy temu otworzyło swoje przedstawicielstwo w Brukseli i zaangażowała się w pracę nad Niebieskim Ładem UE, tzw. Blue Deal. Obecnie już 75% prawa tworzone jest w parlamencie europejskim. Jeśli nas, przedsiębiorców polskich, przy tym stole zabraknie to później zostanie nam tylko narzekanie. Natomiast jeśli chodzi o dyrektywę wodną to uważam, że w ciągu najbliższych kilku lat woda na świecie będzie tematem wiodącym, pewnie jeszcze ważniejszym niż zielona transformacja. Pamiętajmy, że w przypadku energii mamy wiele źródeł alternatywnych. W przypadku wody alternatywy nie mamy.

Zachęcam w tym miejscu również rząd do bliższego przyjrzenia się sprawie. Rozwój nowoczesnych technologii związanych z oczyszczaniem i oszczędnością wody może stać się dźwignią rozwoju gospodarki.

Rada Przedsiębiorczości

Federacja Przedsiębiorców Polskich od styczną przejęła przewodnictwo w Radzie Przedsiębiorczości. To dziewięć największych organizacji pracodawców Polsce. W jej skład oprócz FPP wchodzą BCC, Konfederacja Lewiatan, KIG, Pracodawcy RP, Polska Rada Biznesu, Związek Rzemiosła Polskiego, Związek Banków Polskich i ABSL.

W tym wypadku cel jest jeden, przywrócić merytoryczny dialog między biznesem a rządem.

W związku z tym, planuję odbyć spotkania z Premierem, Marszałkami Sejmu i Senatu oraz kluczowymi ministrami z punktu widzenia gospodarki. Pierwsze spotkanie z ministrem rozwoju i technologii Krzysztofem Hetmanem już się odbyło i zostało bardzo dobrze ocenione przez moich kolegów.

Marek Kowalski jest przewodniczącym  Federacji Przedsiębiorców Polskich

Źródło: Rzeczpospolita