search
menu menu_open

FPP partnerem 4. edycji raportu „Poprawmy prawo”

15 lutego 2024

Federacja Przedsiębiorców Polskich jest partnerem i patronem wspólnej akcji serwisu Prawo.pl i LEX „Poprawmy prawo”, w ramach której wskazano problematyczne przepisy, które na pewno należy zmienić. Chodzi przede wszystkim o regulacje mające istotny wpływ na: wymiar sprawiedliwości, prawników, podatki, pracę, działalność gospodarczą, zdrowie, oświatę, samorząd i administrację.

Jakość stanowionego prawa jest od dłuższego czasu jedną z głównych barier prowadzenia biznesu w Polsce, a FPP ma w tym obszarze szereg postulatów i konkretnych propozycji naprawczych. O jednej z nich w ramach komentarza do raportu „Poprawmy prawo” wypowiedział się Arkadiusz Pączka wiceprzewodniczący FPP:

Liczymy, że nastąpi nie tylko powrót do przestrzegania już obowiązujących regulacji dotyczących tworzenia prawa, lecz także ich rozwinięcie. Ustawowy termin konsultacji projektów aktów prawnych to 30 dni, a i tak nagminnie się go skraca. Tymczasem warto rozważyć wydłużenie tego terminu, przynajmniej w przypadku ustaw systemowych (np. kodeksów albo takich ustaw jak Prawo energetyczne czy telekomunikacyjne), które są bardziej obszerne i skomplikowane, przez co wymagają więcej czasu na analizę i ocenę.

Zachęcamy do zapoznania się z całym raportem, co będzie wymagało wypełnienia krótkiego formularza na stronie wydawcy materiału.