search
menu menu_open

Posiedzenie RDS z nowym przewodnictwem

16 lutego 2024

15 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Pani Ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk i z udziałem nowych przedstawicieli strony rządowej. W posiedzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Podczas posiedzenia oprócz prac organizacyjnych, związanych z zatwierdzeniem planu prac RDS czy sprawozdania finansowego –  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło plan swoich najważniejszych działań.

Obejmie on:

 • nowelizację ustawy o cudzoziemcach
 • ukończenie tzw. ustawy o sygnalistach
 • przygotowanie implementacji dyrektywy dotyczącej adekwatnych wynagrodzeń minimalnych
 • reformę rynku pracy
 • wydłużenie urlopów dla rodziców wcześniaków
 • uregulowanie zawodu psychologa
 • zaliczenie wykonywania działalności gospodarczej i umów zlecenia do stażu pracy
 • wprowadzenie programu Aktywny Rodzic
 • drugą waloryzację rent i emerytur
 • ustawę o świadczeniu honorowym
 • zwiększenie zasiłku pogrzebowego

W trakcie dyskusji Łukasz Kozłowski, Główny Ekonomista FPP, zwrócił uwagę na problem stabilności i jakości stanowionego prawa oraz potrzebę wprowadzenia zachęt dla dłuższej aktywności osób w wieku emerytalnym.

Federacja Przedsiębiorców Polskich liczy na otwartość na dialog ze strony MRPiPS oraz aktywny udział przedstawicieli rządu w pracach na forum Rady Dialogu Społecznego.