search
menu menu_open

Trzeba teraz dostosować Prawo Pogrzebowe do obecnych realiów

8 marca 2024

Polska Izba Branży Pogrzebowej (PIBP) ma nadzieję, że obecny rząd powróci wkrótce do prac nad nowelizacją wszystkich aktów prawnych, jakie składają się na tzw. Prawo Pogrzebowe. Regulujące ten segment usług przepisy są – zdaniem przedstawicieli branży funeralnej – przestarzałe, a gotowy projekt ich zmian gotowy był już rok temu, tylko pozostał w rządowej „zamrażarce”. PIBP odnosi się z satysfakcją i nadzieją do sugestii, jakie – w specjalnej korespondencji – otrzymała od jednego z wiceszefów resortu spraw wewnętrznych i administracji. Stwierdził on bowiem m.in., że „tworzenie nowych regulacji dla tej wrażliwej, a jednocześnie dotykającej każdego, dziedziny wymaga dyskusji fachowców reprezentujących rozliczne dyscypliny, zarówno teoretyków, jak i praktyków branży”. 

Przedsiębiorcy funeralni od dłuższego już czasu czekają na znowelizowanie przepisów, jakie wchodzą w skład Prawa Pogrzebowego.

– Obowiązujące obecnie unormowania mocno zdezaktualizowały się i pilnie potrzebują swoistego uaktualnienia czyli dostosowania ich do nowych czasów, co zdecydowania usprawni naszą pracę i pozytywnie wpłynie na organizację całej procedury pochówkowej – twierdzi Robert Czyżak, prezes wchodzącej w skład Federacji Przedsiębiorców Polskich Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Przedstawiciele obu tych organizacji uczestniczyli w ostatnich latach w pracach nad projektem nowelizacji Prawa Pogrzebowego czyli przepisów znajdujących się w różnych aktach prawnych – np. prawa cywilnego, prawa administracyjnego i prawa ubezpieczeń społecznych, a także – karnego.

Źródło: Wirtualne Media