search
menu menu_open

Pierwsze posiedzenie Rady ds. Kobiet na Rynku Pracy

12 marca 2024

9 marca br. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się pierwsze posiedzenie Rady ds. Kobiet na Rynku Pracy – organu konsultacyjno-doradczego ministra właściwego ds. pracy, którego głównym zadaniem będzie opiniowanie działań podejmowanych w zakresie aktywizacji zawodowej kobiet i ich powrotu na rynek pracy, inicjowanie debaty i kampanii społecznych przeciwdziałających stereotypowemu postrzeganiu ról społecznych kobiet i mężczyzn, a także inicjowanie działań promujących równowagę między życiem rodzinnym i zawodowym.

W posiedzeniu obok Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk udział wzięły Ministra ds. Równości Katarzyna Kotula oraz Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny posłanka Katarzyna Ueberhan.

W skład Rady z ramienia Federacji Przedsiębiorców Polskich została powołana Pani prof. Grażyna Spytek-Bandurska.

Lista obszarów prac Rady jest na etapie porządkowania. Zostały one wskazane podczas spotkania i będą włączane przez Panią Ministrę do proponowanego harmonogramu prac. Już teraz wyłaniają się kluczowe tematy, którymi należy się zająć, w pierwszej kolejności jest to luka płacowa. Biorąc pod uwagę skalę Rady, ma być podzielona na mniejsze zespoły pracujące nad konkretnymi tematami. Pierwszym krokiem będzie ustalenie planu tematów na najbliższe kwartały.

Więcej informacji: Rada do spraw Kobiet na Rynku Pracy – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)