search
menu menu_open

Spotkanie wiceministra klimatu i środowiska Miłosza Motyki z członkami FPP

12 marca 2024

Dnia 12 marca w siedzibie FPP w Warszawie odbyło się spotkanie członków Federacji z Miłoszem Motyką, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Minister Motyka zapewnił, że legislacyjne projekty z zakresu działania resortu będą projektami rządowymi, a zatem przejdą pełną procedurę uzgodnień i konsultacji – w tym z partnerami z Rady Dialogu Społecznego. Regulacje muszą być przemyślane, a ich skutki odpowiednio przeanalizowane, zaś prawo nie może zaskakiwać przedsiębiorców – tak można podsumować zapowiedzi Miłosza Motyki. To bardzo cenna deklaracja, gdyż w ubiegłych latach projekty dotyczące energetyki oraz odnawialnych źródeł energii wielokrotnie były procedowane w ramach ścieżki poselskiej.

Podczas rozmowy z przedsiębiorcami, reprezentującymi różne branże, najczęściej podnoszony był wątek cen energii. W Polsce energia elektryczna jest droga, co stawia biznes, w szczególności branże energochłonne, w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej względem podmiotów zagranicznych. Co więcej, wysokie ceny energii – oraz jej pochodzenie, wciąż w zbyt małym stopniu z odnawialnych źródeł energii – stanowią istotną barierę dla inwestorów, którzy rozważają wejście do Polski bądź ekspansję już prowadzonej działalności.

Ze strony FPP padły propozycje rozmaitych działań zmierzających do obniżenia cen energii dla przemysłu, a przy okazji zwiększenia udziału zielonej energii w miksie energetycznym. Ważnym zagadnieniem jest w tym aspekcie autoprodukcja i powiązana z nią linią bezpośrednia. Zeszłoroczna nowelizacja przepisów dotycząca linii bezpośredniej nie jest wystarczająca i konieczna jest kontynuacja prac nad pełnym odblokowaniem tego narzędzia.

W trakcie dyskusji poruszyliśmy też kwestię terminowej budowy elektrowni jądrowej i znaczenia projektu jądrowego dla wzmocnienia bezpieczeństwa Polski w wielu wymiarach, a także problemy związane z gospodarką o obiegu zamkniętym – w aspekcie ponownego wykorzystania różnego rodzaju odpadów.