search
menu menu_open

Spotkanie Rady Przedsiębiorczości z Marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską

14 marca 2024

Dnia 13 marca odbyło się spotkanie Rady Przedsiębiorczości z Małgorzatą Kidawą-Błońską, Marszałek Senatu.

Przedstawiciele organizacji pracodawców zrzeszonych w Radzie przedstawili najważniejsze wyzwania stojące przed przedsiębiorcami, a także podkreślili potrzebę dobrego dialogu – w tym konsultacji – ze stroną rządową oraz parlamentarną.

Aktualnie Federacja Przedsiębiorców Polskich sprawuje przewodnictwo w Radzie Przedsiębiorczości.