search
menu menu_open

Posiedzenie Komitetu HR FPP

27 marca 2024

25 marca br. odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu HR FPP.  Przedmiotem spotkania były zagadnienia związane z zatrudnieniem cudzoziemców, ale też kwestii funkcjonowania rynku pracy i radzenia sobie z występującymi deficytami.

W spotkaniu z pracodawcami i dyrektorami działów HR firm członkowskich FPP, uczestniczyła Pani Dr hab. Ewa Flaszyńska Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Posiedzenie miało formę hybrydową i wzięło w nim udział ponad 30 osób. Spotkanie prowadziła prof. Grażyna Spytek-Bandurska, Przewodnicząca Komitetu HR.

Pracodawcy zgłaszali konkretne postulaty i propozycje zmian:

  • rezygnacja z tzw. testu rynku pracy;
  • odejście od regionalizacji;
  • elektronizacja procedur;
  • stworzenie białej księgi rzetelnych pracodawców, którzy mogliby liczyć na szybszą ścieżkę;
  • udział pracodawców w tworzeniu strategii migracyjnej.

Z punktu widzenia pracodawców ważne są kwestie związane z:
– wykorzystaniem niewykorzystanych zasobów rynku pracy – w kontekście niedoborów na polskim rynku pracy i konieczności posiłkowania się pracownikami z zagranicy;
– większej elastyczności w formach wsparcia oferowanych przez powiatowe urzędy pracy;

– rosnącymi kosztami pracy, w szczególności związanymi ze wzrostem minimalnego  wynagrodzenia;
–  zapowiadanymi zmianami, zgodnie z którymi to ZUS przejmie wypłatę chorobowego już od pierwszego dnia;
– zmiany w zakresie składki zdrowotnej.

Ze strony Ministerstwa, jak zawsze, jest otwartość na dialog.

Oczekiwane zmiany mają się znaleźć w projektowanej ustawie dotyczącej zatrudniania cudzoziemców, która będzie stanowić realizację kamienia milowego z KPO, a także w planowanej reformie urzędów pracy.