search
menu menu_open

Inauguracja prac Komitetu ds. Celnych FPP

9 kwietnia 2024

 

9 kwietnia 2024 odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu ds. Celnych FPP – platformy dialogu dotyczącej spraw celnych. Przewodniczącą Komitetu została Magdalena Rzeczkowska, Dyrektor Biura FPP w Brukseli. Głównym tematem spotkania były wyzwania wynikające z propozycji Komisji Europejskiej, pakietu dot. reformy unijnego kodeksu celnego.

Reforma ma odpowiedzieć na wyzwania przed jakimi stoi Unia Europejska, wymagające wzmocnienia bezpieczeństwa, odporności i konkurencyjności UE.  Dwa główne cele reformy to:

  • obniżenie kosztów przestrzegania przepisów, ponoszonych przez administracje i przedsiębiorstwa poprzez uproszczenie i unowocześnienie procedur celnych;
  • wsparcie służb celnych w UE, aby mogły lepiej chronić finansowe i niefinansowe interesy UE i jej państw członkowskich, jak również jednolity rynek, w oparciu o wspólne ogólnounijne zarządzanie ryzykiem i większą harmonizację kontroli.

„Zmiany są potrzebne, szczególnie idące w kierunku unowocześnienia i uproszczenia procedur celnych, jednak propozycja nowych regulacji przedstawiona przez Komisję Europejską nie jest właściwie zrównoważona, daje większe korzyści dużym międzynarodowym graczom, a nawet firmom z krajów trzecich, niż firmom unijnym, a szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw” – powiedziała Magdalena Rzeczkowska.

Nowe przepisy będą miały wpływ na wszystkich przedsiębiorców zaangażowanych w handel międzynarodowy. Ważne, żebyśmy wspólnie zadbali, aby nowe regulacje rzeczywiście wzmacniały konkurencyjność firm polskich i europejskich, poprzez uproszczenia procesów celnych i niższe koszty, a jednocześnie zapewniały bezpieczeństwo konsumentom.

Obecny etap procesu legislacyjnego, na jakim znajduje się pakiet reformy celnej, przyszła Komisja Europejska i Parlament Europejski, których priorytetem z pewnością będzie konkurencyjność, bezpieczeństwo i odporność UE, a także zbliżająca się prezydencja Polski w Radzie UE to ogromna szansa na skuteczne przedstawienie konkretnych rozwiązań prawnych w obszarze celnym, które rzeczywiście odpowiedzą na współczesne i przyszłe wyzwania. Chcemy wspólnie zadbać o to, by nasz głos został usłyszany w instytucjach europejskich.

Uczestnicy Komitetu reprezentowali szerokie grono firm prowadzących działalność w zakresie wymiany towarowej z krajami trzecimi. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Polskiej Izby Logistyki i Spedycji, Amazon, UPS Polska, Związku Polska Cyfrowa, FedEx, DHL, Allegro, Universal Express, Krajowej Grupy Spożywczej.