search
menu menu_open

Dodatkowe 770 mln zł na dofinansowanie wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami

22 kwietnia 2024

Wiceminister Łukasz Krasoń, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych wraz z przedstawicielami resortu finansów zaproponował dziś rozwiązanie wspierające aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami.

 

To pomysł Federacji Przedsiębiorców Polskich dotyczący podwyższenia dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych o 15% ze skutkiem od 1 lipca 2024.

 

To niewątpliwy sukces zespołu ekspertów FPP w obszarze inicjatywy legislacyjnej.

 

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami to ważny aspekt ich codziennego funkcjonowania, który wpływa pozytywnie na jakość życia. To również szansa dla pracodawców na nowe możliwości rozwoju ich przedsiębiorstw oraz istotne działanie wymiarze społecznym.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatkowe-770-mln-zl-na-dofinansowanie-wynagrodzen-osob-z-niepelnosprawnosciami