search
menu menu_open

Seminarium regionalne dla woj. świętokrzyskiego

22 kwietnia 2024

18-19 kwietnia 2024 r. w Sandomierzu odbyło się spotkanie regionalne dla pracodawców.

Seminarium było podsumowaniem dotychczasowych spotkań regionalnych dotyczących problematyki zatrudniania obywateli Ukrainy, zapewnienia godnej pracy i budowania dialogu społecznego w celu zapewnienia większej efektywności w rozwiązywaniu problemów i poprawy sytuacji na rynku pracy. Seminarium było kontynuacją działań na rzecz wzmocnienia regionalnej reprezentacji pracodawców i wypracowywania dobrych praktyk w zakresie współpracy instytucjonalnej na rynku pracy.

W seminarium udział wzięli przedstawiciele Głównej Inspekcji Pracy – Pan Dariusz Górski, Dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia, Okręgowej Inspekcji Pracy w Kielcach – Grzegorz Kwiatek, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy oraz Norweskiej Inspekcji Pracy – Pål H. Lund, Specjalista, Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej UDW.

Ponadto w seminarium uczestniczyli przedstawicie służb zatrudnienia, eksperci rynku pracy i pracodawcy z województwa świętokrzyskiego, w tym członkowie Świętokrzyskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Podczas spotkania omówiono aspekty prawne i praktyczne związane z legalnym zatrudnieniem uchodźców z Ukrainy. Podkreślano konieczność współpracy regionalnej, ale też  współpracy administracji z pracodawcami i edukacji prawnej w obszarze zatrudnienia. Wskazywano także na problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wynikające z czynników ekonomicznych oraz niedoboru pracowników, ale również problemy funkcjonowania dialogu na poziomie regionalnym, ale też ogólnokrajowym.

Organizatorem spotkania była Federacja Przedsiębiorców Polskich w ramach projektu:

„MIGRIGHT 2: Wysokiej jakości dialog społeczny na rzecz godnych warunków pracy i ułatwionego dostępu do zatrudnienia dla uchodźców ukraińskich”.

Projekt ma zasięg ogólnokrajowy i jest realizowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich – lidera projektu oraz partnerów: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Państwową Inspekcję Pracy, a także przez Norweską Inspekcję Pracy.