search
menu menu_open

Seminarium stacjonarne w Rzeszowie

23 kwietnia 2024

10-11 kwietnia 2024 r. w Rzeszowie odbyło się seminarium stacjonarne dla pracodawców z województwa podkarpackiego.

Seminarium poprowadziła prof. Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert FPP.

Seminarium było podsumowaniem dotychczasowych spotkań regionalnych dotyczących problematyki zatrudniania obywateli Ukrainy, zapewnienia godnej pracy i budowania dialogu społecznego w celu zapewnienia większej efektywności w rozwiązywaniu problemów i poprawy sytuacji na rynku pracy. Seminarium stanowiło kontynuację działań na rzecz wzmocnienia regionalnej reprezentacji pracodawców i wypracowywania dobrych praktyk w zakresie współpracy instytucjonalnej na rynku pracy.

W seminarium wzięli udział przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, którzy przedstawili informacje dotyczące sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz zagadnienia dotyczące współpracy pracodawców z instytucjami rynku pracy. Z kolei Pan Adam Tuleja, Nadinspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, omówił aspekty prawne dotyczące legalnego zatrudnienia obywateli Ukrainy. Natomiast przedstawicielki Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji zaprezentowały działania IOM na rzecz wsparcia aktywizacji zawodowej migrantów i biznesu, w tym kwestie związane z tworzeniem kompetencji zawodowych migrantów niezbędnych przy integracji na rynku pracy.

Podczas seminarium zwracano uwagę na szeroki wachlarz wsparcia i pomocy oferowanej uchodźcom z Ukrainy przez instytucje publiczne i administrację z województwa podkarpackiego. Pracodawcy z kolei podkreślali swój wkład w zapewnienie uchodźcom miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia.

Organizatorem spotkania była Federacja Przedsiębiorców Polskich w ramach projektu:

„MIGRIGHT 2: Wysokiej jakości dialog społeczny na rzecz godnych warunków pracy i ułatwionego dostępu do zatrudnienia dla uchodźców ukraińskich”.

Projekt ma zasięg ogólnokrajowy i jest realizowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich – lidera projektu oraz partnerów: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Państwową Inspekcję Pracy, a także przez Norweską Inspekcję Pracy.