search
menu menu_open

Kolejne posiedzenie Komitetu ds. Celnych FPP

27 kwietnia 2024

26 kwietnia br. odbyło się kolejne spotkanie Komitetu ds. Celnych Federacji Przedsiębiorców Polskich. Jego Przewodniczącą jest Magdalena Rzeczkowska – Dyrektor Biura FPP w Brukseli.

Tym razem uczestniczyli w nim przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej, którzy z zadowoleniem przyjęli formułę prac Komitetu ds. Celnych, jako ważnej platformy współpracy, która może być cennym wsparciem dla MF w prowadzonych na szczeblu unijnym pracach nad reformą unijnego kodeksu celnego. Przy tak ważnych i obszernych zmianach stały dialog z przedstawicielami przedsiębiorców jest szczególnie ważny i bardzo potrzebny.

Cieszymy się na bliską współpracę, zwłaszcza że kolejni zainteresowani przedsiębiorcy dołączają do naszego Komitetu.

Dziękujemy Panu Grzegorzowi Kozłowskiemu –  Dyrektorowi Departamentu Ceł, Panu Dyrektorowi Mariuszowi Koterowi z Departamentu Współpracy Międzynarodowej KAS i Pani Agnieszce Adamajtis z Departamentu Ceł za udział w naszym spotkaniu i podzielenie się doświadczeniem pracy w Radzie nad pakietem reformy unijnego kodeksu celnego. Mieliśmy też okazję przedstawić nasze propozycje obszarów reformy wymagających dalszych dyskusji, prac i zmiany. Będziemy się starali proaktywnie proponować rozwiązania i wspierać Ministerstwo w działaniach prowadzonych na szczeblu unijnym, szczególnie w związku ze zbliżającą się Prezydencją Polski w Radzie.

Szczególnie cieszy fakt, że kolejne bardzo merytoryczne i owocne spotkanie Komitetu ds. Celnych FPP odbyło się niemal w przeddzień 20 rocznicy członkostwa Polski w UE, a unia celna jest fundamentem i wielkim sukcesem integracji  europejskiej.

Ważne, żeby procedowana obecnie reforma unii celnej była faktycznie odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata i przyczyniła się do wzmocnienia konkurencyjności i odporności Europy. W Komitecie ds. Celnych FPP pracujemy nad propozycjami, które będą ten cel realizować!