search
menu menu_open

VI edycja Trade & Customs Compliance Conference z udziałem FPP

10 maja 2024

9 maja br. Magdalena Rzeczkowska – Dyrektor Biura FPP w Brukseli, wzięła udział w VI edycji Trade & Customs Compliance Conference „Polityka customs compliance w obliczu współczesnych wyzwań.”

Podczas prezentacji „Reforma Unii Celnej – czy rzeczywiście odpowiada na wyzwania przed jakimi stoi Unia Europejska?” przedstawiła cele ogłoszonej przez Komisję Europejską rok temu propozycji nowego unijnego kodeksu celnego i ocenę rozwiązań pod kątem tego, czy i jak te cele mają być zrealizowane.

Zdaniem FPP zmiany są potrzebne. Unowocześnienie procedur, wzmocnienie zarządzania ryzykiem, unijne centrum danych celnych, Urząd UE ds. Celnych to dobry kierunek. Niemniej jednak proponowane regulacje wprowadzają szereg propozycji, które wymagają dalszych dyskusji. Warto popracować w szerszym gronie przedstawicieli firm zaangażowanych w międzynarodowy obrót towarowy i przedstawić konkretne propozycje legislacyjne, poparte oceną skutków regulacji, przykładami i danymi.

Dlatego w Federacji Przedsiębiorców Polskich powołaliśmy Komitet ds. Celnych. Chcemy zaproponować konkretne rozwiązania we współpracy z Ministerstwem Finansów i budować wokół naszych propozycji szerszą koalicję tzw. like-minded przedstawicieli państw członkowskich i unijnych przedsiębiorców.