search
menu menu_open

Dostęp cudzoziemców do rynku pracy

29 maja 2024

„Pozytywnie oceniamy planowane zmiany, które mają stanowić kompleksowe uregulowanie problematyki dotyczącej zatrudniania cudzoziemców – mówi Wioletta Żukowska-Czaplicka, Ekspert FPP ds. społeczno-gospodarczych. Z założeń projektu wynika, że rząd zamierza zrealizować wiele zgłaszanych dotychczas postulatów, również przez FPP, w zakresie ograniczenia biurokracji, elektronizacji procedur czy likwidacji testu rynku pracy. Doceniamy także próbę poradzenia sobie z występującymi na rynku patologiami i nieuczciwymi praktykami, jak fikcyjny outsourcing czy funkcjonowanie podmiotów działających w sposób nieodpowiedzialny. Interesujące jest też ujęcie w projekcie programów integrujących cudzoziemców, np. w ramach pomocy w nauce języka polskiego. Ważne jest bowiem skorelowanie planowanych zmian w zakresie zatrudniania obcokrajowców z szerszym kontekstem, czyli polityką migracyjną. Liczymy, że finalnie tak się właśnie stanie.”

Źródło: Rzeczpospolita