search
menu menu_open

Nie będzie testu rynku pracy

29 maja 2024

Zdaniem prof. Grażyny Spytek-Bandurskiej, Eksperta FPP ds. prawa pracy, test jest obecnie bardziej barierą dla firm aniżeli faktyczną gwarancją dla polskich pracowników. Dobrze też, że podano kryteria, na podstawie których listy zwodów i prac, mają być tworzone przez starostów. Brana będzie pod uwagę m.in. liczba zarejestrowanych bezrobotnych i poszukujących pracy w poszczególnych zawodach w stosunku do sumy ofert zgłoszonych do urzędów pracy. Chociaż starostowie nie dysponują w pełni kompletnymi informacjami o zapotrzebowaniu na pracę. Przykładowo kwestia zgłaszanych ofert na portalach leży poza ich kompetencjami.

Źródło: Rzeczpospolita