search
menu menu_open

Walne Zgromadzenie Federacji Przedsiębiorców Polskich

5 czerwca 2024

Dnia 4 czerwca br. w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Przyjęliśmy sprawozdania finansowe i merytoryczne za 2023 r. oraz uchwały o charakterze organizacyjnym.

Omówiliśmy nasze sukcesy:
📍 połączenie z Krajową Izbą Gospodarczą
📍 połączenie z Business Centre Club
📍 kampanię PrzedsiębiorcaToTeżWyborca
📍 Otwarcie Biura w Brukseli
📍 Powołanie Komitetu ds. Wody i zbudowanie szerokiego zaplecza merytorycznego do pracy nad EU Blue Deal
📍 działania w obszarze legislacji

Omówiliśmy również plany dotyczące:
📍 Komitetu ds. Celnych
📍 Komitetu ds. Konkurencyjności UE
📍 Kongresu „Dialog o Gospodarce” 23 września br.
📍 Kongresu Blue Deal 24 września br.
📍 prezydencji Polski w Radzie UE

Była to również doskonała okazja do spotkania z naszymi firmami i organizacjami członkowskimi. Dziękujemy za ostatni rok i za to, że jesteście z nami!