search
menu menu_open

Spotkanie Komitetu FPP ds. Celnych

6 czerwca 2024

Kolejne posiedzenie Komitetu ds. Celnych FPP odbyło się 5 czerwca br. Przewodniczącą Komitetu jest Magdalena Rzeczkowska – Dyrektor Biura FPP w Brukseli.

Rozmawialiśmy przede wszystkim o zasadach realizacji projektu, którego celem będzie przygotowanie propozycji zmiany do pakietu legislacyjnego „Reforma unijnego kodeksu celnego” realizującej postulaty przedsiębiorców zrzeszonych w ramach Komitetu ds. Celnych FPP.

Chcemy przygotować propozycję rozwiązań legislacyjnych dotyczących przedstawionego przez Komisję Europejską w maju 2023r. pakietu reformy unijnego kodeksu celnego, wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji, które będą realizować główne cele reformy, a przede wszystkim wzmacniać konkurencyjność Unii Europejskiej oraz polskich i unijnych przedsiębiorstw, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo obywateli i obszaru celnego UE. Przedstawiciele administracji celnych państw członkowskich, a także unijnych organizacji przedsiębiorców w prowadzonych rozmowach wskazują, że jest to ważna i oczekiwana inicjatywa. Tym bardziej istotna, że Polska niebawem obejmie przewodnictwo w Radzie UE.

Zapraszamy chętnych przedsiębiorców do udziału w Komitecie ds. Celnych FPP. Mamy szansę na realne kształtowanie rozwiązań unijnych w obszarze celnym, tak ważnym dla konkurencyjności i wzmocnienia jednolitego rynku UE.