search
menu menu_open

Senat po stronie firm w sprawie syganlistów

10 czerwca 2024

Zdajemy sobie sprawę, że to jeszcze nie koniec procesu legislacyjnego, ale przyjętą przez Senat poprawkę traktujemy jako dobry znak. Pozostawienie bez zmian katalogu naruszeń rodziłoby wiele obaw – mówi Wioletta Żukowska-Czaplicka z Federacji Przedsiębiorców Polskich. Jak wskazuje, ewentualne modyfikacje dotyczące zakresu przedmiotowego ustawy można będzie rozważać ex post, tj. po jakimś czasie od wejścia w życie omawianych regulacji. Z kolei Beata Baran-Wesołowska, partner w kancelarii BKB Baran Książek Bigaj, zwraca uwagę, że w pewnym zakresie firmy same będą mogły się zdecydować na ujęcie prawa pracy w procedurach wewnętrznych. Nawet pomimo braku tej dziedziny w katalogu obligatoryjnym. Wynika to z możliwości rozszerzenia przez pracodawcę (podmiot prawny) katalogu zgłoszeń o naruszenia jego regulacji wewnętrznych, mających oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego i z nimi zgodnych.

Źródło: Rzeczpospolita