search
menu menu_open

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Gospodarczych Nagród FPP roku 2023!

22 czerwca 2023

Termin nadsyłania zgłoszeń to 30 sierpnia 2023 roku na adres:

news@federacjaprzedsiebiorcow.pl.

GOSPODARCZA OSOBOWOŚĆ ROKU /dla osób/

GOSPODARCZY LIDER ROKU /dla firm/

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia mogą być dokonywane przez:

 1. Członków FPP
 2. Przedstawicieli Zarządu FPP
 3. Przedstawicieli Rady FPP
 4. Komitety FPP

Kategorie:

 1. FPP – GOSPODARCZA OSOBOWOŚĆ ROKU /dla osób/
  • Administracja państwowa
  • Biznes
  • Aktywność społeczna / pozarządowa
  • Parlamentarzysta
 2. FPP – GOSPODARCZY LIDER ROKU /dla firm/
  • Lider inwestycji
  • Lider aktywizacji zawodowej
  • Lider zrównoważonego rozwoju
  • Lider innowacji i technologii
  • Lider cyfrowej transformacji
  • Lider małej przedsiębiorczości

Uzasadnienia kategorii:

 • Lider inwestycji i infrastruktury

Firma realizująca inwestycje istotne dla Polski, regionu, rynku pracy, przyczyniająca się do rozwoju gospodarczego Polski i w sposób długoterminowy budująca swoją działalność w Polsce lub firma realizująca istotne inwestycje w obszarze budownictwa i/lub infrastruktury. Posiada udokumentowane efekty pozytywnego wpływu swoich inwestycji na bliskie i dalsze otoczenie biznesowe.

 • Lider aktywizacji zawodowej

Firma aktywnie budująca przewagi na rynku pracy, oferująca atrakcyjne warunki zatrudnienia i wdrażająca nowatorskie rozwiązania propracownicze i socjalne. Stanowi wzór zatrudnienia i posiada udokumentowane efekty pozytywnego wpływu na rynek pracy lub podejmuje działania zmierzające do zwiększania możliwości podjęcia pracy na rynku zatrudnienia.

 • Lider zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej

Firma, która z sukcesem łączy biznes z ideą zrównoważonego rozwoju i/lub i odpowiedzialności społecznej biznesu. Wdraża dobre praktyki rozumiane jako działania, produkty lub usługi, które z jednej strony są zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, wytycza nowe standardy i wzorce w tej dziedzinie, posiada udokumentowane efekty pozytywnego wpływu na otoczenie i środowisko, realizuje konkretne działania i rezultaty, które sprowadzają koncepcję zrównoważonego rozwoju na poziom operacyjny i realnych korzyści biznesowych.

 • Lider innowacji i technologii

Firma innowacyjna technologicznie, wdrażająca najnowsze rozwiązania w zakresie automatyzacji, aplikacji czy produkcji. Działa w poszanowaniu środowiska naturalnego i posiada udokumentowane efekty wpływu technologii na rozwój biznesu, regionu, gospodarki.

 • Lider cyfrowej transformacji

Firma będąca wzorem cyfryzacji, wdrażająca unikatowe, nowatorskie rozwiązania, posiadająca udokumentowane efekty cyfryzacji, w poszanowaniu prawa, regulacji RODO oraz praw społecznych i obywatelskich.

 • Lider małej przedsiębiorczości

Firma mała lub średnia, dynamicznie rozwijająca się w swoim regionie / branży, posiadające udokumentowane osiągnięcia – wzrost biznesu, innowacje, nowe technologie, inwestycje, etc.