search
menu menu_open

Webinar ws. Barometru 50+

8 grudnia 2023

Problematyka osób 50+ na rynku pracy i wyzwania związane z dłuższą aktywnością zawodową były przedmiotem webinaru, który odbył się 8 grudnia 2023 r. z inicjatywy Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Spotkanie było przeznaczone dla województw: opolskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego i dolnośląskiego. W trakcie wydarzenia  omówiono m.in. sytuację osób w wieku 50+ na rynkach pracy we wspomnianych wcześniej regionach, ze szczególnym uwzględnieniem różnic przed i po pandemii Covid-19.

W webinarium udział wzięli przedstawiciele pracodawców, pracowników, organizacji pozarządowych oraz regionalnych i lokalnych instytucji rynku pracy, a także eksperci w tej dziedzinie.

Pracodawcy zwracali uwagę na problem niedoboru pracowników na rynku pracy i trudności w pozyskaniu odpowiednich kandydatów. Wyrazili nadzieję na zmiany w systemie edukacji, celem jego dostosowania do potrzeb rynku pracy i gospodarki, a także na popularyzację kształcenia ustawicznego. Pracodawcy są też świadomi, że w obliczu kurczących się zasobów konieczne jest włączenie do rynku pracy osób wykluczonych, np. niepełnosprawnych i osób starszych czy długotrwale bezrobotnych. Aby skutecznie aktywizować osoby w wieku 50+ oraz opóźnić moment przejścia na emeryturę, konieczne będą systemowe działania w obszarze ochrony zdrowia, począwszy od profilaktyki i diagnostyki, przez łatwiejszy dostęp do specjalistów oraz zabiegów specjalistycznych, aż po szybką i skuteczną rehabilitację.

Podczas spotkania Pani prof. Grażyna Spytek- Bandurska – ekspert FPP, omówiła wyniki badań BAROMETR 50+, czyli badania aktywności zawodowej pracowników 50+ w obliczu pandemii COVID-19, przeprowadzone na grupie ponad 1200 respondentów będących pracownikami i 300 pracodawców. Porównała sytuację tej grupy przed i po pandemii. Przeanalizowała odpowiedzi udziale zarówno przez pracowników, jak i przez pracodawców w odniesieniu do sytuacji zawodowej, życiowej i zdrowotnej osób 50+. Następnie Pani Wioletta Żukowska-Czaplicka – ekspert FPP, przedstawiła zagadnienie dotyczące kompetencji i kwalifikacji pracowników 50+. Z kolei Pan Piotr Wołejko – ekspert FPP, odniósł się do aspektów związanych ze zdrowiem tej grupy, również w kontekście pandemii. Natomiast Pani Teresa Hernik – ekspert FPP i  Pan Lech Antkowiak – ekspert rynku pracy, zaprezentowali  informacje dotyczące korzyści i wyzwań związanych z zatrudnieniem pracowników 50+, kwestie związane z dyskryminacją oraz rozwiązania funkcjonujące w innych państwach.

W dyskusji padło wiele rekomendacji i propozycji legislacyjnych, dotyczących chociażby mentoringu, zakresu ochrony przedemerytalnej czy zmian w systemie ochrony zdrowia.

Spotkanie miało formę online i zostało zorganizowane przez Federację Przedsiębiorców Polskich w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn.: Barometr aktywności zawodowej pracowników 50+ w obliczu pandemii wywołanej wirusem COVID-19. Celem projektu jest zbadanie oczekiwań pracodawców w kontekście zatrudnienia starszej kadry oraz potrzeb pracowników 50+ wobec zmian na rynku pracy wywołanych pandemią COVID-19.

Projekt sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.