search
menu menu_open

Stanowisko FPP wobec ustawy DAC-7

FPP zwraca uwagę na to, iż projektowana ustawa różni się w kwestii uregulowania obowiązków raportowania od Dyrektywy Rady 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. na kilku płaszczyznach, co będzie skutkowało nałożeniem na raportujących operatorów platform istotnie szerszych wymogów od założeń wdrażanej dyrektywy.