search
menu menu_open

Wywiad z Grażyną Spytek-Bandurską w ramach projektu „Barometr 50+”

Wywiad z Grażyną Spytek-Bandurską, ekspertką FPP ds. prawa pracy, w ramach projektu „Barometr aktywności zawodowej pracowników 50+ w obliczu pandemii wywołanej wirusem COVID-19.”

 

  1. Jaka była sytuacja w zatrudnieniu osób 50+ w świetle badań? Czy zmieniła się organizacja ich pracy w trakcie i po pandemii ?

Praca pracowników starszych znacząco się nie zmieniła. Badania wykazały, że niewielki procent pracowników skorzystała z możliwości odejścia na emeryturę a niektórzy zmniejszyli liczbę godzin pracy. Wynikało to z ograniczeń, które wprowadzono w związku z obostrzeniami, z ograniczeniem działalności.

Zmniejszenie wymiaru czasu pracy wiązało się oczywiście z obniżeniem wynagrodzenia a więc sytuacja materialna u tych osób uległa pogorszeniu. Jednak według badanej grupy nie było to znaczne pogorszenie.

Wpływ pandemii był znaczący jeśli chodzi o miejsce świadczenia pracy. Przed pandemią 88% pracowników świadczyło pracę w zakładach pracy, natomiast w pandemii pracownicy w dużej części świadczyło pracę zdalnie. Nastąpił wzrost świadczenia pracy w sposób hybrydowy.

 

  1. Jak kształtowała się sytuacja materialna pracowników 50+ przed pandemią COVID-19 i po pandemii? Czy zmianie ulegała wysokość wynagrodzenia za pracę pracowników 50+?

 

Wyniki badań pokazały, że sytuacja materialna osób starszych w okresie pandemii się tak bardzo nie pogorszyła. Pracodawcy starali się wypłacać dotychczasowe świadczenia. Pracodawcy starali się zachować świadczenia pieniężne, natomiast jeśli musieli, to rezygnowali z różnego rodzaju dodatków, tj. karty do klubów sportowych, rekreacyjnych itp. Ponad 70 % pracowników wskazało, że ich wynagrodzenie nie zmieniło się w czasie pandemii. Natomiast po okresie pandemicznym wynagrodzenia wzrosły. Wynikało to również z tego, że wzrosła płaca minimalna. A zatem sytuacja materialna była dość dobra.

 

  1. Czy badania wykazały jak zwiększać korzyści z zatrudniania pracowników 50+ a jak minimalizować ryzyka?

Z badań wynika, że można podejmować wiele działań, zwiększających korzyści. Przede wszystkim zwalczać stereotypowe podejście do tej grupy jako mniej wydajnej, mniej dyspozycyjnej, trudniejszej w integracji. Jest to grupa lojalna, odpowiedzialna, rzetelna, pracowita. Jednym słowem pracownicy 50+ to grupa pracowników bardzo wartościowych dla pracodawców. Należy pokazywać więc ich atuty.

Ważne są też zmiany organizacyjne w firmach aby integrować zróżnicowane zespoły. Nie tylko według wieku ale także płci, niepełnosprawności itd. Bardzo ważne jest łączenie w zespoły pracowników starszych z tymi, którzy dopiero rozpoczynają pracę, na zasadzie mistrz-uczeń.

Mentoring, tutoring powinien być uwzględniony w zmianach organizacyjnych.

Ważne są również kwalifikacje. Uczenie się przez całe życie. Pracownicy bez względu na wiek muszą uzupełniać swoje kwalifikacje aby nadążać za zmianami rynkowymi.

Ważna jest również ochrona zdrowia, zwrócenie większej uwagi na profilaktykę. Pracodawcy powinni być w tym zakresie wspierani przez środki publiczne.

I na końcu: bardzo ważna jest współpraca pracodawców z podmiotami publicznymi i służbami zatrudnienia. Powinny powstawać wspólne programy uwzględniające jak najdłuższą aktywność zawodową.

BENEFICJENT: Federacja Przedsiębiorców Polskich

Aleje Ujazdowskie 51, 00-536 Warszawa, NIP: 5223063721, REGON: 364506884

Projekt pt. „Barometr aktywności zawodowej pracowników 50+ w obliczu pandemii wywołanej wirusem COVID-19.”, POWER, Oś priorytetowa II. Działanie: 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy

Umowa o dofinansowanie nr: POWR.02.20.00-00-0040/23-00