search
menu menu_open

Wywiad z Piotrem Wołejką – Ekspertem FPP w ramach projektu „Barometr 50+”

Wywiad z Piotrem Wołejką – Ekspertem FPP ds. społeczno-gospodarczych w ramach projektu „Barometr aktywności zawodowej pracowników 50+ w obliczu pandemii wywołanej wirusem COVID-19.”

  1. Jakie działania wprowadzili pracodawcy w związku z wybuchem epidemii? Które z nich zostały z nami po jej zakończeniu?

Pracodawcy wprowadzili głównie procedury bezpieczeństwa, które miały chronić pracowników przed wirusem covid-19. Dystans – dezynfekcja – maseczki. I oczywiście bardzo ważna forma pracy – praca zdalna, która pozostała z nami do dziś. Praca zdalna spowodowała, że w wielu firmach zmieniła się organizacja pracy. Po zakończeniu pandemii wielu pracowników korzysta z przywileju, prawa do pracy zdalnej. Oczywiście po pandemii zostały też nawyki, związane ze środkami ostrożności. Dziś mamy np. wszędzie dostępne środki de dezynfekcji rąk.

  1. Czy pracodawcy dbali o zdrowie psychiczne pracowników?

W tym temacie mamy niestety gorsze wyniki. Tylko 33% pracowników wskazuje, że pracodawcy starali się zadbać o zdrowie psychiczne pracowników, jednak te działania były dość skąpe, ponieważ ograniczały się do rozdawania materiałów informacyjnych, przeprowadzania szkoleń, czy w niektórych przypadkach zapewnienie dostępu do psychologa. Jest tu na pewno duże pole do poprawy. W pandemii wystąpił duży poziom stresu. Stres występuje również poza okresem pandemii, więc pomoc w zakresie zdrowia psychicznego jest potrzebna cały czas a dbałość o zdrowie psychiczne pracowników na pewno przyniesie wiele korzyści.

  1. W jakich gałęziach gospodarki już teraz udział pracowników 50+ jest znaczący, jakie wyzwania są z tym związane?

Jest wiele takich dziedzin, gdzie udział pracowników 50+ jest na poziomie 40-50%. Na pierwszym miejscu wysuwa się tu energetyka i ciepłownictwo. Również usługi publiczne, edukacja, pomoc społeczna. Należy zwrócić uwagę, że jest też wiele dziedzin, w których młodzi ludzie nie chcą podejmować pracy. Tutaj pojawia się duża potrzeba aby pracodawcy i służby publiczne zachęcały młodzież do podejmowania nauki w zawodach zanikających, powinniśmy również wykorzystać potencjał pracowników starszych do przekazywania wiedzy i doświadczenia młodszym pokoleniom.

  1. Jakie choroby i dolegliwości w największym stopniu dotykają pracowników 50+ i jak pracodawcy powinni na to zareagować ?

Głównie są to choroby cywilizacyjne, choroby układu krążenia, nadciśnienie, bóle kręgosłupa, stawów itp. Mając na uwadze konieczność podtrzymania pracowników starszych w dobrej kondycji musimy koniecznie odpowiedzieć na kilka pytań z obszaru zdrowia: o profilaktykę, diagnostykę, rehabilitację, opiekę zdrowotną. Jest to zagadnienie ważnie nie tylko z punktu widzenia pracy ale także komfortu życia. Pracodawcy mogą tu pomóc oferując swoim pracownikom pakiety opieki medycznej, dostęp do infrastruktury rehabilitacyjnej i sportowej. Do tego hybrydowy tryb pracy.

  1. Praca zdalna w epidemii w wielu przypadkach pozwoliła utrzymać funkcjonowanie przedsiębiorstw. Jakie wyzwania są z nią związane?

Praca zdalna była idealnym rozwiązaniem w okresie lockdownu. Oczywiście były też trudności, ponieważ nie wszyscy pracownicy mieli wystarczające kompetencje cyfrowe, okazało się również, że mieszkania nie są wystarczająco duże aby domownicy mogli pracować w spokoju, zwłaszcza, że dodatkowo było jeszcze nauczanie zdalne. Dzisiaj, gdy wszystko wróciło do normy a jednak praca zdalna z nami pozostała, pracodawcy i ustawodawcy muszą szczegółowo przeanalizować tą formę pracy i określić ją stosownymi przepisami i prawem. Moja rekomendacja jest taka aby jednak dać pracodawcom i pracownikom więcej swobody w uzgadnianiu warunków pracy zdalnej aby obie strony były usatysfakcjonowane.

 

BENEFICJENT: Federacja Przedsiębiorców Polskich

Aleje Ujazdowskie 51, 00-536 Warszawa, NIP: 5223063721, REGON: 364506884

Projekt pt. „Barometr aktywności zawodowej pracowników 50+ w obliczu pandemii wywołanej wirusem COVID-19.”, POWER, Oś priorytetowa II. Działanie: 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy

Umowa o dofinansowanie nr: POWR.02.20.00-00-0040/23-00