search
menu menu_open

Wywiad z Wiolettą Żukowską-Czaplicką, Ekspertką FPP w ramach projektu „Barometr 50+”

 

Wywiad z Wiolettą Żukowską-Czaplicka, Ekspertkę FPP ds. społeczno-gospodarczych, w ramach projektu „Barometr aktywności zawodowej pracowników 50+ w obliczu pandemii wywołanej wirusem COVID-19.”

  1. Czy pracownicy 50+ chętnie podnoszą swoje kompetencje zawodowe ?

Jest to grupa, która niestety niechętnie podejmuje naukę na szkoleniach, kursach itp. Potwierdzają to badania w ramach naszego projektu. Pracodawcy wskazują na niechęć do podnoszenia kompetencji wśród grupy 50+. Jest to dla nich wyzwanie, aby skłonić kadrę z dłuższym stażem zawodowym do uzupełniania i podnoszenia kwalifikacji. Inaczej postrzegają to pracownicy, nie dostrzegają oni problemu związanego z kompetencjami i nie odczuwają zagrożenia w postaci utraty zatrudnienia.

Jednak z uwagi na dynamicznie zmiany i rozwijającą się gospodarkę – podnoszenie kompetencji jest koniecznością. Wydłużona aktywność zawodowa wymaga ciągłego uzupełniania oraz uaktualniania wiedzy oraz umiejętności.

Co ważne, z badań wynika, że pracownicy najchętniej biorą udział w szkoleniach organizowanych w miejscu pracy. 66% pracowników deklaruje chęć wzięcia udziału w szkoleniach, jednak bardzo często te deklaracje nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości.

  1. Czy pracownicy 50+ przekwalifikowywali się w związku z pandemią covid-19 ? jakie są wyniki badań ?

W badaniu „Barometr 50+” 35% ankietowanych odpowiedziało twierdząco na pytanie dotyczące przekwalifikowania. Jednak najczęściej przekwalifikowanie to miało miejsce dość dawno, bo ponad 10 lat temu. Jedynie 13% ankietowanych przekwalifikowało się w okresie pandemii.

Respondenci jako najczęstszy powód przekwalifikowania wskazywali: chęć zmiany pracy, brak możliwości znalezienia pracy w swoim zawodzie oraz wymóg ze strony pracodawcy.

  1. Czy i jakie jest zapotrzebowanie na nowe kompetencje wśród grupy 50+ ?

W kontekście przyszłości i tego jakie będzie zapotrzebowanie na kompetencje, wskazuje się rosnące zapotrzebowanie na kompetencje miękkie. Pracodawcy podkreślają, że oczekują pracowników lojalnych, rzetelnych i odpowiedzialnych. Tymczasem są to cechy, które charakteryzują właśnie osoby 50+. Oznacza to, że występuje tym zakresie dopasowanie kandydatów do potrzeb pracodawców, potrzeb rynku praccy. Wobec tego pracodawcy powinni w większym stopniu zwrócić uwagę na pracowników 50+.

Natomiast druga grupa kompetencji przyszłości to: elastyczność, adaptacyjność, chęć stałego rozwoju, uczenia się, kompetencje cyfrowe. To są tego rodzaju kompetencje, które mogą stanowić wyzwanie dla pracowników 50+.

  1. Czy potrzeby pracowników i pracodawców mogą być zbieżne ?

W mojej ocenie, jak najbardziej tak. Zwłaszcza, jeśli chodzi o kompetencje miękkie. Widać, że zmienia się podejście pracodawców do pracowników 50+, zaczynają oni dostrzegać potencjał i korzyści związane z zatrudnieniem tej grupy. Co więcej, w dłuższej perspektywie czasowej, z uwagi na zachodzące zmiany demograficzne – zatrudnienie starszych pracowników będzie nie tylko potrzebą, ale wręcz koniecznością. Nasz rynek pracy będzie musiał dostosować się do tych przemian i potrzeb starszych pracowników.

 

 

 

 

BENEFICJENT: Federacja Przedsiębiorców Polskich

Aleje Ujazdowskie 51, 00-536 Warszawa, NIP: 5223063721, REGON: 364506884

Projekt pt. „Barometr aktywności zawodowej pracowników 50+ w obliczu pandemii wywołanej wirusem COVID-19.”, POWER, Oś priorytetowa II. Działanie: 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy

Umowa o dofinansowanie nr: POWR.02.20.00-00-0040/23-00