search
menu menu_open

Spotkanie w FPP o BAROMETRZE 50+

1 grudnia 2023

29 listopada 2023 r. w siedzibie Federacji Przedsiębiorców Polskich odbyło się spotkanie poświęcone wynikom badań BAROMETRU 50+.

W spotkaniu, oprócz pracodawców wzięła również udział Pani Poseł Maria Janyska, która zwróciła uwagę na szereg wyzwań w polityce społeczno-gospodarczej, w tym polityce rynku pracy, w szczególności potrzebę reformy publicznych służb zatrudnienia oraz kwestie związane z dłuższą aktywnością zawodową. Z kolei pracodawcy jako największe wyzwanie wskazywali niedobór pracowników i niedopasowanie kandydatów do potrzeb rynku pracy. Podkreślali potrzebę reformy systemu edukacji, zarówno zawodowego, jak i wyższego, ale też niedostatki w kształceniu ustawicznym. W ich ocenie należy zastanowić się nad odpowiednim wykorzystaniem potencjału osób 50+, chociażby w ramach mentoringu. Pracodawcy zwrócili także uwagę na zagadnienia związane z rozwojem cyfryzacji i nowych technologii, co wymaga odpowiedniego dostosowania się zarówno po stronie firm, jak i pracowników, ale również wprowadzenia regulacji prawnych nadążających za rzeczywistością.

Podczas spotkania Pani prof. Grażyna Spytek-Bandurska omówiła wyniki badań BAROMETRU 50+, przeprowadzonego na grupie ponad 1200 pracowników i 300 pracodawców. Przeanalizowana została sytuacja osób 50+ , w tym zawodowa, życiowa i zdrowotna, również w obliczu pandemii. Przedstawiono korzyści i wskazywane w badaniu ryzyka związane z zatrudnianiem osób 50+.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Federację Przedsiębiorców Polskich w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn.: Barometr aktywności zawodowej pracowników 50+ w obliczu pandemii wywołanej wirusem COVID-19. Celem projektu jest zbadanie oczekiwań pracodawców w kontekście zatrudnienia starszej kadry oraz potrzeb pracowników 50+ wobec zmian na rynku pracy wywołanych pandemią COVID-19.

Projekt sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.