search
menu menu_open

Emerytury na właściwym torze? Pracownicze plany kapitałowe z perspektywy oszczędzającego i rynku finansowego

Pobierz PDFdownload

Streszczenie:

Szanowni Państwo, stoimy u progu kolejnej istotnej reformy kapitałowej części systemu emerytalnego oraz towarzyszących jej rozwiązań wspierających długoterminowe oszczędzanie. Projektowane rozwiązania w swoim założeniu mają zrywać z utartą praktyką wprowadzania doraźnych korekt, zamiast tego wpisując się w budowę mechanizmu akumulacji aktywów przez polskie społeczeństwo na kolejne dekady.

Do zasadniczych fundamentów planowanego systemu należy współudział pracodawcy w finansowaniu wpłat na pracownicze plany kapitałowe zatrudnianych przez siebie osób.  Nie oznacza to jednak, że reforma musi spotkać się ze sprzeciwem ze strony przedsiębiorców. Aktualne realia rynku pracy i tak powodują stopniowe upowszechnianie się prowadzonych przez pracodawcę programów emerytalnych. Zależy nam jednak na tym, by system PPK był racjonalnie skonstruowany i dawał realne nadzieje na realizację stawianych przed nim  celów. Z tego powodu intensywnie zaangażowaliśmy się w wieloetapowe konsultacje projektowanych rozwiązań, skutecznie przekonując projektodawców do wprowadzenia szeregu  potrzebnych korekt. Coraz bliższa perspektywa wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych rodzi liczne pytania wśród wszystkich grup interesariuszy reformy.

Zatrudnieni zastanawiają się,  ile będą odkładać i jaki kapitał mogą  zgromadzić na koniec swojej kariery  zawodowej. Przedsiębiorcy kalkulują koszty, ale również i korzyści w postaci  m.in. szerszego dostępu do stabilnych  źródeł finansowania przedsięwzięć  inwestycyjnych. Uczestnicy rynku finansowego upatrują w PPK długo oczekiwanego impulsu mogącego tchnąć nowe życie w warszawską giełdę oraz rynek obligacji. W niniejszym raporcie poddaliśmy analizie wszystkie wymienione powyżej kwestie. Zachęcam do lektury każdego zainteresowanego odpowiedziami na te ważne pytania.

Z wyrazami szacunku,
Marek Kowalski
Przewodniczący
Federacji Przedsiębiorców Polskich